>
2024. Július 16. | Valter | 19 C°
2024. Július 16. | Valter | 19 C°
belépés | regisztráció
Regisztráció
email
jelszó
jelszó mégegyszer
Belépés
email
jelszó
Felhasználói feltételek

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) az AD Solutions Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 24. a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Mindenfriss.hu (http://www.mindenfriss.hu) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás vagy Mindenfriss.hu) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

 

 A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 

A Szolgáltatás célja objektív, széleskörű és naprakész tájékoztatás nyújtása a világ eseményeiről - az Interneten fellelhető, hírekhez kapcsolódó olyan egyéb kiegészítő tartalmakat is beleértve, mint a hír megértését segítő információk, a hírrel kapcsolatos áruk és szolgáltatások, valamint a hír több forrásból történő ismertetése - témakörök szerinti és/vagy egyéb kategorizálás mentén.

 

A Szolgáltatás lényege a más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

 

A szolgáltatás részletei, a regisztráció

 

A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul (e-mail cím és jelszó megadása). Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját.

Az AD Solutions Kft. Adatkezelési Tájékoztatója (http://globalonline.hu/gdpr) jelen Általános Felhasználói Feltételek szerves részét képezi, a mindenfriss.hu hírportál látogatója regisztrációjával elfogadja annak megismerését és tudomásul vételét.

 

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Mindenfriss.hu bármely tartalmi elemét – ideértve nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított aloldalakat is – bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.

 

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

 

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

 

Felelősségi kérdések

 

Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

A regisztrációkor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 

A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó a „Források” gombra kattintva tekintheti meg. Az ezen tartalomszolgáltatóktól átvett címek, hírek tartalmáért csak és kizárólag a hírforrás felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme a hírforrás szellemi tulajdonát képezi.

 

Tekintettel arra, hogy a híreknek a Szolgáltatáson belül történő elrendezése, sorrendje és elérhetővé tétele automatikusan, a Szolgáltató beavatkozása nélkül történik, a Mindenfriss.hu oldalán megjelenő hírek, beleértve azok címét és teljes tartalmát, továbbá a hírekből kattintás alapú illetve a felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló, de automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért - az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

 

A regisztráció megszűnése

 

A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor. A regisztráció megszűnésére vonatkozóan az AD Solutions Kft. Adatkezelési Tájékoztatója (http://globalonline.hu/gdpr) irányadó.

 

Budapest, 2018. május 24.